YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3, số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này

  • A. 105
  • B. 27
  • C. 108
  • D. 111

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có u1 = 3; u8 = 24, n = 8. S8= \(\frac{{8\left( {3 + 24} \right)}}{2}\) = 108

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF