ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xét xem các dãy số \({u_n} = 3n + 1\) có phải là cấp số cộng hay không? Nếu phải hãy xác định công sai.

  • A. Không phải CSC
  • B. CSC, \(d = 3\)  
  • C. CSC, \(d =  - 3\)           
  • D. CSC, \(d = 1\)    
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \({u_{n + 1}} - {u_n} = 3(n + 1) + 1 - 3n - 1 = 3\)

  Dãy \(({u_n})\) là CSC có công sai \(d = 3\).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 15843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1