YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xét xem các dãy số \({u_n} = 3n + 1\) có phải là cấp số cộng hay không? Nếu phải hãy xác định công sai.

  • A. Không phải CSC
  • B. CSC, \(d = 3\)  
  • C. CSC, \(d =  - 3\)           
  • D. CSC, \(d = 1\)    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \({u_{n + 1}} - {u_n} = 3(n + 1) + 1 - 3n - 1 = 3\)

  Dãy \(({u_n})\) là CSC có công sai \(d = 3\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF