Trắc nghiệm Thấu kính mỏng - Vật lý 11

5 trắc nghiệm 10 bài tập SGK

Để khắc sâu hơn kiến thức và nội dung của bài học​, mời các em cùng nhau giải bài tập Trắc nghiệm Thấu kính mỏng có đáp án và lời giải chi tiết sau. Nội dung câu hỏi xoay quanh các bài tập đơn giản mà bài học đưa ra như phân loại, tính chất, đặc điểm của thấu kính mỏng.. .Các em hãy thử sức mình nhé!

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao.

.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):