• Câu hỏi:

  Khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ , phát biểu nào sau đây là sai ? 

  • A. vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật
  • B. vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật
  • C. vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật 
  • D. vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC