AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10cm. Nhìn qua thấu kính thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính

  • A. 15cm
  • B. 10cm
  • C. 5cm
  • D. 20cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh cùng chiều với vật thì đó là ảnh ảo ⇒ \(d'<0\)

  Suy ra k > 0. 

  Theo đề bài, suy ra k = 3.

  Áp dụng công thức độ phóng đại:   \(k=-\frac{d'}{d}= -\frac{\frac{df}{d-f}}{d}=\frac{f}{(f-d)}\)

  ⇔ \(3=\frac{f}{f-10}\Rightarrow f=15cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>