YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật.

  Có thể kết luận gì về loại thấu kính ?

  • A. Thấu kính hội tụ.
  • B. Thấu kính phân kỳ.
  • C. Hai loại thấu kính đều phù hợp.
  • D. Không thể kết luận được, vì giả thiết hai ảnh bằng nhau là vô lý.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Ảnh của vật tạo bởi thấu kính trong cả hai trường hợp đều lớn hơn bằng ba lần vật.

  • Một trường hợp sẽ là ảnh thật và trường hợp còn lại sẽ là ảnh ảo

  • Một thấu kính mà có thể tạo được ảnh ảo lớn gấp ba lần vật thì đó là thấu kính hội tụ.

  ⇒ Thấu kính hội tụ.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4767

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON