YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp. Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu?

   

  • A. \(d'=-12cm; k=\frac{2}{5}\)
  • B. \(d'=12cm; k=\frac{2}{5}\)
  • C. \(d'=-12cm; k=\frac{4}{5}\)
  • D. \(d'=12cm; k=\frac{1}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tiêu cự của thấu kính phân kỳ:  \(f=\frac{1}{D}= - 0,20m = -20 cm.\) 

  Ta có: \(d'=\frac{df}{d = f}= \frac{30(-20)}{50}=-12cm\)

  Áp dụng công thức độ phóng đại:  \(k=-\frac{d'}{d}= \frac{2}{5}\).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4760

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON