YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là 

  • A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm
  • B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm
  • C. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 20cm
  • D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 20cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON