YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật sáng đặt trước một thấu kính hội tụ, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Cho biết đoạn dời vật là 12cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

  • A. 12cm
  • B. 18cm
  • C. 24cm
  • D. 36cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ở vị trí thứ nhất (ảnh thật, ngược chiều) ta có:

   • Áp dụng công thức độ phóng đại:   \(k=-\frac{d'}{d}= -3 \Rightarrow d' = 3d\)

   • Áp dụng công thức vị trí : \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}\Rightarrow f=\frac{3d}{4}\)              (1)

  • Ở vị trí thứ hai (ảnh ảo, cùng chiều) ta có:

   •  Áp dụng công thức độ phóng đại: \(k=-\frac{d''}{d -12}- 3 \Rightarrow d'' = 3d - 36\) 

   • Áp dụng công thức vị trí : \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}\Rightarrow\) \(f = \frac{3(d -12)}{2}\)            (2) 

  Từ (1) và (2) ta suy ra d = 24; d' = 72, thế lại vào công thức vị trí ta có f = 18 cm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA