ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = -10cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20cm. Chọn câu trả lời đúng về tính chất của ảnh và số phóng đại ảnh.

   

  • A. Ảnh cùng chiều với vật, \(k=\frac{1}{3}\)
  • B. Ảnh ngược chiều với vật, \(k=\frac{1}{3}\)​
  • C. Ảnh cùng chiều với vật, \(k=\frac{2}{3}\)​
  • D. Ảnh ngược chiều với vật, \(k=\frac{2}{3}\)​

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: :\(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}\Rightarrow d'=\frac{df}{d-f}=\frac{20.(-10)}{20-(-10)}=-\frac{20}{3}(cm)<0\)

  Ảnh là ảnh ảo và cách thấu kính đoạn \(\frac{20}{3}(cm)\)

  Áp dụng công thức độ phóng đại:   \(k=-\frac{d'}{d}= -\frac{-\frac{20}{3}}{20}=\frac{1}{3}\)

  ⇒ ảnh cùng chiều với vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE