giai he phuong trinh

giai he phuong trinh

bởi NGOC TON NGOC TON ngày 07/01/2018

giai he phuong trinh

3x^2+2y+4=2z(x+3)

3y^2+2z+4=2x(y+3)

3z^2+2x+4=2y(z+3)

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan