YOMEDIA

NGOC TON NGOC TON's Profile

NGOC TON NGOC TON

NGOC TON NGOC TON

18/02/1986

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • NGOC TON NGOC TON đã đặt câu hỏi: giai he phuong trinh Cách đây 5 năm

    giai he phuong trinh

    3x^2+2y+4=2z(x+3)

    3y^2+2z+4=2x(y+3)

    3z^2+2x+4=2y(z+3)

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON