giải thich vì sao : A = 1x2+2x3+3x4+...........59x60

giải thich vì sao : A = 1x2+2x3+3x4+...........59x60

bởi Lương Lan Hương ngày 11/10/2017

giúp mk vs nha !!!smiley

Theo dõi (0)

Câu trả lời (4)

 • A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 59x60

  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 59x60x3

  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 59x60x(61-58)

  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 59x60x61 - 58x59x60.

  A x 3 = 59x60x61

  A = 59x60x61 : 3

  A = 71980

  bởi Lê Chí Thiện ngày 12/10/2017
  Like (1)
 • mình nghĩ mãi không ra câu này cảm ơn bạn nhiều lần sau có dịp mong bạn lại giúp đỡ mình

  bởi Lương Lan Hương ngày 12/10/2017
  Like (0)
 • A phải có kết quả chứ !

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 23/10/2017
  Like (0)
 • Vậy nó mới khó bạn ả nếu A mà có kết quả thì đã dễ rồi ^^

  bởi Lương Lan Hương ngày 09/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan