bai tạp vè muôi a xit

bai tạp vè muôi a xit

bởi tran jhj ngày 09/01/2018

cho 15,3g hợp chất X ( có 2 nguyên tố) vào dung dịch KHCO3. Phản ứng xong được chất kết tủa và dung dịch Y chứa 2 bazo kiêm có số mol bằng nhau. Cho tiếp 0,5 mol K2CO3 vao ung dịch Y phản ứng xonglượng kết tủa tăng thêm và  được dung dịch Z chỉ còn a mol 1 bazo kiềm duy nhất

1. Tìm chất X rồi viết phương trình minh họa?

2, tính khối lượng chất kết tủa và tính a?

3, Chất X để ngoài không khí thấy khối lượng tăng. giải thích?

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan