bai tạp vè muôi a xit

bởi tran jhj ngày 09/01/2018

cho 15,3g hợp chất X ( có 2 nguyên tố) vào dung dịch KHCO3. Phản ứng xong được chất kết tủa và dung dịch Y chứa 2 bazo kiêm có số mol bằng nhau. Cho tiếp 0,5 mol K2CO3 vao ung dịch Y phản ứng xonglượng kết tủa tăng thêm và  được dung dịch Z chỉ còn a mol 1 bazo kiềm duy nhất

1. Tìm chất X rồi viết phương trình minh họa?

2, tính khối lượng chất kết tủa và tính a?

3, Chất X để ngoài không khí thấy khối lượng tăng. giải thích?

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • tách H2O từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B thu được 3,6 gam H2O và hỗn hợp 2 anken. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken này thì thu được 13,44 lít (dktc). Vậy nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol trên thì thu dc khối lượng h2o là 

  A.7,2 g

  B. 14,4 g

  C. 10,8 g

  D. 12,8 g

 • Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

       A. 1,22.                         B. 2,98.                         C. 1,50.                         D. 1,24.

 • Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, truyện Trầu, cau là một câu chuyện cảm động về tình cảm anh, em, vợ chồng. Ăn trầu đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Việt nam. Những người ăn trầu thường có hàm răng rất chắc và bóng. Hãy giải thích tại sao?

 • Tại sao những con chuột sau khi ăn thuốc chuột lại đi tìm nước uống. Vậy thuốc chuột là gì? Cái gì đã làm cho chuột chết? Nếu sau khi ăn thuốc mà không có nước uống thì chuột chết mau hay lâu hơn ? “Thuốc chuột” là chất gì mà có thể làm chuột chết ?

 • Vì sao có thể xác định tuổi thọ của một mảnh gỗ?

 • Ca dao Việt Nam có câu:

  “Lúa chim lấp ló ngoài bờ

  Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”

  Mang ý nghĩa hóa học gì ?

  Câu ca dao có nghĩa là: Khi vụ lúa chiêm đang trổ đồng mà có trận mưa rào kèm theo sấm chớp thì rất tốt và cho năng suất cao. Vì sao vậy ?