Hóa Lớp 10

Hóa Lớp 10

bởi Trương Loan ngày 05/02/2018

Cho 100ml dung dịch có chứa 85g AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch có chứa 44,7g KCl thu được kết tủa và dung dịch B. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan