Trương Loan's Profile

Trương Loan

Trương Loan

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

  • Trương Loan đã đặt câu hỏi: Rewrite each sentences beginning as shown, so that the meaning stay the same Cách đây 4 tuần
  • Trương Loan đã đặt câu hỏi: Hóa Lớp 10 Cách đây 4 tháng

    Cho 100ml dung dịch có chứa 85g AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch có chứa 44,7g KCl thu được kết tủa và dung dịch B. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

  • Trương Loan đã trả lời trong câu hỏi: test cau hoi toan lop 3 Cách đây 4 tháng

    999

  • Trương Loan đã đặt câu hỏi: Tôi muốn hỏi về môn hóa Cách đây 4 tháng

    Hãy sắp xếp tính oxi hóa giảm dần của các đơn chất halogen sau:F2,I2,Br2,Cl2. Lấy VD phản ứng với H2 để minh họa khả năng oxi hóa của các chất trên.