ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 10 Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bài tập trắc nghiệm Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật về Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Vật lý 9 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
  • B. Đèn sáng yếu đi khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
  • C. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu N.
  • D.  Cả ba câu trên đều không đúng.
  • A. Giảm dần đi.
  • B. Tăng dần lên.
  • C. Không thay đổi.
  • D. Lúc đầu giảm dần đi, sau đó tăng dần.
   
   
  • A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số.
  • B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện.
  • C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.
  • D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để đổi chiều dòng điện trong mạch.
  • A. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A.
  • B. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2,5A.
  • C. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2,5A.
  • D. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A.
  • A. 18m
  • B. 37,5 m
  • C. 27m
  • D. 38m
 • Câu 6:

  Cuộn dây của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, có tiết diện đều là 0,60mm2 và gồm 500 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm.  Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

  • A. 66,7Ω
  • B. 33,3Ω
  • C. 42,4Ω
  • D. 41,9Ω
 • Câu 7:

  Cuộn dây của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, có tiết diện đều là 0,60mm2 và gồm 500 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là 67V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu?

  • A. 1,5A
  • B. 1,6A
  • C. 1,2A
  • D. 2,4A
 • Câu 8:

  Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V. Để đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu?

  • A. 33,7Ω
  • B. 23,6Ω
  • C. 23,75Ω
  • D. 22,5Ω
 • Câu 9:

  Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V. Nếu biến trở có điện trở lớn nhất là 40Ω thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây của biến trở?

  • A. 28%
  • B. 54%
  • C. 56%
  • D. 69%
 • Câu 10:

  Một biến trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với hai điện trở R1=15Ω và R2=10Ω thành mạch có sơ đồ như hình 10.5 , trong đó hiệu điện thế không đổi U=4,5V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 có giá trị lớn nhất Imax và nhỏ nhất Imin là bao nhiêu?

  • A. 0,1A
  • B. 0,2A
  • C. 0,3A
  • D. 0,4A
 • Câu 11:

  Người ta dùng dây nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm và có đường kính tiết diện là d1=0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn nhất là 20Ω. Tính độ dài l1 của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn biến trở nói trên.
   

  • A. 91,3cm
  • B. 9,13 m
  • C. 913mm
  • D. 913cm
 • Câu 12:

  Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây? 

  • A. Có giá trị O
  • B. Có giá trị nhỏ.
  • C. Có giá trị lớn.
  • D. Có giá trị lớn nhất.
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)