YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36.2 trang 78 SBT Vật lý 9

Bài tập 36.2 trang 78 SBT Vật lý 9

Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng 2 lần.

B. Giảm 2 lần.

C. Tăng 4 lần.

D. Giảm 4 lần.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có công thức tính công suất hao phí là \({P_{hp}} = \frac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\). Theo công thức thì Php tỉ lệ thuận với điện trở R mà R thì tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây theo công thức R=ρ.l/S. Do vậy khi tiết diện dây dẫn S tăng 2 lần thì công suất hao phí giảm 2 lần.

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.2 trang 78 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON