YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36.1 trang 78 SBT Vật lý 9

Bài tập 36.1 trang 78 SBT Vật lý 9

Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Không tăng, không giảm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{P_{hp}} = {I^2}R = \frac{{{P^2}}}{{{U^2}}}.R}\\ {}&{R = \rho \frac{l}{S}} \end{array}\)

- Khi tăng chiều dài lên gấp đôi thì R tăng gấp đôi. P, U không đổi khi chiều dài thay đổi ⇒Php  tăng gấp đôi

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.1 trang 78 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON