ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36.6 trang 79 SBT Vật lý 9

Bài tập 36.6 trang 79 SBT Vật lý 9

Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới hiệu điện thế 100 000V. Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí giảm đi hai lần?

A. 200 000V

B. 400 000V

C. 141 000V

D. 50 000V

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Công suất hao phí dưới hiệu điện thế U = 100000V

\({P_{hp}} = \frac{{R{P^2}}}{{{{\left( {100000} \right)}^2}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (1)\)

- Để giảm hao phí hai lần thì:

\(\frac{{{P_{hp}}}}{2} = \frac{{R{P^2}}}{{{U^2}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (2)\)

Lấy (2) chia cho (1) ta được: 

\(\frac{{\frac{{{P_{hp}}}}{2}}}{{{P_{hp}}}} = \frac{{\frac{{R{P^2}}}{{{U^2}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} }}{{\frac{{R{P^2}}}{{{{100000}^2}}}}}{\mkern 1mu} \)

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{ \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{{{{100000}^2}}}{{{U^2}}}}\\ {}&{ \Leftrightarrow 2 = \frac{{{U^2}}}{{{{100000}^2}}}}\\ {}&{ \Leftrightarrow {U^2} = {{2.100000}^2}}\\ {}&{ \Rightarrow U = 141000{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} V} \end{array}\)

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.6 trang 79 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn An Lộc
  Điện năng ở trạm phát điện được truyền tới khu tiêu thụ. Công suất của dòng điện tại trạm phát điện là 150kW. Hiệu số chỉ của công to điện nơi phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch 360 kWh. Hiệu suất của quá trinh tải điện là: A. 80%    B. 85%    C. 87%    D. 90%
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Mai Danger

  Người ta muốn tải một công suất điện 4500W từ nhà máy thủy điện đến một khu dân cư cách nhà máy 65 km. Biết cứ 1 km dây dẫn có điện trở 08 ôm.

  a. Nếu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 25 000V. Tính công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên con đường dây là bao nhiêu.

  b. Nếu cứ để hiệu điện thế hai đầu đoạn dây tải điện là 220V mà truyền đi thì công suất tỏa nhiệt trên đường dây là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phạm Mỹ Châu

  Người ta cần truyền 1 công suất điện 200kW từ nguồn điện có HĐT 5000V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20ôm . độ giảm thế trên đường dây truyền tải là 

  A.40V

  B.400V

  C.80V

  D.800V

  kiss nhân tiện cho e hỏi độ giảm thế là gí vậy ạ ? sadsadsad

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1