YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36.6 trang 79 SBT Vật lý 9

Bài tập 36.6 trang 79 SBT Vật lý 9

Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới hiệu điện thế 100 000V. Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí giảm đi hai lần?

A. 200 000V

B. 400 000V

C. 141 000V

D. 50 000V

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Công suất hao phí dưới hiệu điện thế U = 100000V

\({P_{hp}} = \frac{{R{P^2}}}{{{{\left( {100000} \right)}^2}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (1)\)

- Để giảm hao phí hai lần thì:

\(\frac{{{P_{hp}}}}{2} = \frac{{R{P^2}}}{{{U^2}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (2)\)

Lấy (2) chia cho (1) ta được: 

\(\frac{{\frac{{{P_{hp}}}}{2}}}{{{P_{hp}}}} = \frac{{\frac{{R{P^2}}}{{{U^2}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} }}{{\frac{{R{P^2}}}{{{{100000}^2}}}}}{\mkern 1mu} \)

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{ \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{{{{100000}^2}}}{{{U^2}}}}\\ {}&{ \Leftrightarrow 2 = \frac{{{U^2}}}{{{{100000}^2}}}}\\ {}&{ \Leftrightarrow {U^2} = {{2.100000}^2}}\\ {}&{ \Rightarrow U = 141000{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} V} \end{array}\)

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.6 trang 79 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Nguyễn Phương
  Người ta muốn truyền đi một công suất P bằng dây dẫn dài 20km , dây dẫn này bằng nhôm có điện trở 0,3 ôm/ km . Hiệu điện thế giữa hai đầu dây của trạm truyền đi là 20kV . Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 375kW a ) Tính hiệu suất của việc truyền tải điện năng này . b ) Muốn giảm công suất hao phí đi 100 lần chỉ bằng cách thay đổi hiệu điện thế ở hai đầu dây của trạm truyền thì hiệu điện thế này bây giờ là bao nhiêu ? c ) Muốn giảm công suất hao phí đi 100 lần chỉ bằng cách thay đổi tiết diện của dây dẫn thì khối lượng dây dẫn phải dùng thay đổi thế nào so với trước ? Mọi người giúp mình với :<

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang
  Giải

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Ánh Hà

  Để tải 1 công suất điện 0,5 MW bằng đường dây truyền tải có điện trở là 20 ôm. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn An Lộc
  Điện năng ở trạm phát điện được truyền tới khu tiêu thụ. Công suất của dòng điện tại trạm phát điện là 150kW. Hiệu số chỉ của công to điện nơi phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch 360 kWh. Hiệu suất của quá trinh tải điện là: A. 80%    B. 85%    C. 87%    D. 90%
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON