YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.1 trang 69 SBT Vật lý 9

Bài tập 31.1 trang 69 SBT Vật lý 9

Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

- Cách làm có thể tạo ra dòng điện cảm ứng là: Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

- Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.1 trang 69 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON