YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C4 trang 29 SGK Vật lý 8

Giải bài C4 tr 29 sách GK Lý lớp 8

Dựa vào các thí nghiệm trên, chọn từ thích hợp cho các chỗ trống trong kết luận sau đây:

Chất lỏng không chỉ gây ra áp suất lên ……… bình, mà lên cả …… bình và các vật ở …… chất lỏng.

 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài tập C4

Chất lỏng không chỉ gây ra áp suất lên đáy  bình, mà lên cả thành  bình và các vật ở trong lòng chất lỏng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C4 trang 29 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON