ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập C2 trang 28 SGK Vật lý 8

Giải bài C2 tr 28 sách GK Lý lớp 8

Sử dụng thí nghiệm trong hình vẽ (câu C1) và cho biết có phải chất lỏng chỉ tác dụng áp suất lên bình theo một phương như chất rắn không?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C2

 
 

Chất lỏng gây áp suất lên bình theo mọi phương chứ không theo một phương như chất rắn.

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C2 trang 28 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1