Tính quãng đường từ nhà đến trường Minh chở trang từ nhà đến trường bằng xe đạp ?

bởi Tay Thu 11/01/2019

lúc 6h20' minh chở trang từ nhà đến trường bằng xe đạp ,sau khi đi đc 10' bạn mình chợt nhớ ra mình bỏ quên sách nên để bạn trang xuống đi bộ còn mình quay lại lấy sách và sau đó duổi theo bạn trang. biết vận tốc của bạn mình là v1=12km/h, vận tốc của bạn trang là v2=km/h và 2 bạn đến trường cùng lúc .bỏ qua thời gian lên xuống xe ,quay xe và lấy sách của bạn minh.

a) hai bạn đến trường lúc mấy giờ và bị trễ giờ giờ vàn học là ba nhiêu phút ,biết thời gian vào học là 7h

b) tính quãng đường từ nhà đến trường

c) để dến trường đúng giờ vào học, bạn minh phải quay về và đuổi theo bạn trang bằng xe dạp với vận tốc v3 bằng bao nhiêu ? khi dó hai bạn gaap65 nhau lúc mấy giờ? nơi gập nhau cách trường bao xa biết rằng sau khi gập nhau bạn minh tiếp tục chờ bạn trang với vận tốc v3

Câu trả lời (39)

 • a)Đổi : 10 phút = \(\dfrac{1}{6}h\)

  => Quãng đường 2 bạn đi được trong 10 phút là:

  \(S=v\cdot t=12\cdot\dfrac{1}{6}=2\left(km\right)\)

  Thời gian quay về cũng bằng thời gian đi nên quãng đường về nhà là : 2+2=4(km)

  Vậy thời gian để Minh đuổi kịp Trang là:

  \(4:12=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}\left(h\right)=20phút\)

  Thời gian kể từ lúc mới xuất phát đến lúc gặp nhau là:

  \(10+10+20=40\left(phút\right)\)

  Thời gian 2 bạn đến trường là:

  \(6h20phút+40phút=7h\)

  => Vậy 2 ban không bị muộn học

  b) Quãng đường từ nhà đến trường là:

  \(S=v\cdot t=12\cdot\dfrac{1}{3}=4\left(km\right)\)

  (...chắc làm sai r...> . < ...)

  lí 8 mk đú ko nổi...

  bởi Thảo Tô 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mấy bạn giúp mình với ... mình đaq gấp <3 <3

  hai người cùng xuất phát cùng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 75km ... người thứ nhất đi xe máy từ A về B vs vận tốc 25km/h .. người thứ hai đi xe đạp từ B ngược về A với vận tốc 12.5 km/h... hoi sau bao lâu hai người gặp nhau và xác định chỗ gặp nhau đó ... coi chuyển động của 2 người là đều :*

  bởi My Hien 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thời gian hai xe gặp nhau là:

  t = \(\dfrac{S}{v_t+v_2}=\dfrac{75}{25+12.5}=2\) (h)

  Chỗ gặp nhau cách A quãng đường dài là:

  S = v . t = 25 . 2 = 50 (km)

  Chỗ gặp nhau cách B quãng đường dài là:

  12,5 . 2 = 25 (km)

  Vậy: ....

  bởi Kim Seok Jin 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ca nô chạy giữa hai bến sông A và B cách nhau 90km .Vận tốc của ca nô với nước là 25km/h .Vạn tốc của nước là 1,39m/s . Tính thời gian ca nô cả đi và về ?

  bởi Trịnh Lan Trinh 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đề cho không rõ nhé, dòn nước chảy từ A-> B hay từ B->A mk làm từ A-> B nhá

  Bài làm:

  Đỗi \(1,39\)m/s \(\approx5\)km/h

  Gọi cận tốc xuồng là v; vận tốc của ước là v'

  Thời gian khi ca no đi từ A đến B là: \(t_1=\dfrac{s_{AB}}{v+v'}=\dfrac{90}{25+5}=3\left(h\right)\).

  Thời gian khi ca no đi từ A đến B là: \(t_2=\dfrac{s_{AB}}{v-v'}=\dfrac{90}{25-5}=4,5\left(h\right)\).

  bởi Quangg Kiều 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Một vật chuyển động trên một quãng AB. Ở đoạn đường đầu AC vật chuyển động với vận tốc trung bình là vtb1 = v1. Trong đoạn đường còn lại BC, vật chuyển động với vận tốc vtb2 =v2. Tìm điều kiện để vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB bằng trung bình cộng của hai vận tốc trung bình trên.

  Câu 2: Một người đi từ A đến B. 1/3 đoạn đường đầu người đó đi với vận tốc v1 , 2/3 thời gian còn lại người đó đi với vận tốc v2. Quãng đường cuối cùng người đó đi với vận tốc v3 . Tính vạn tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường.

  Các bạn giúp gấp, nhanh lên! Cảm ơn nhiều.hehehiu

  bởi hà trang 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/ Giả sử quãng đường \(AC=aAB\)

  \(\Rightarrow BC=\left(1-a\right)AB\)

  Thời gian vật đi đoạc AC là:

  \(t_1=\dfrac{aAB}{V_1}\)

  Thời gian vật đi đoạn BC là:

  \(t_2=\dfrac{\left(1-a\right)AB}{V_2}\)

  Thời gian vật đi cả AB là:

  \(t=\dfrac{AB}{V_{tb}}\)

  Mà ta có:

  \(t=t_1+t_2\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{AB}{V_{tb}}=\dfrac{aAB}{V_1}+\dfrac{\left(1-a\right)AB}{V_2}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{V_{tb}}=\dfrac{a}{V_1}+\dfrac{\left(1-a\right)}{V_2}\)

  \(\Rightarrow V_{tb}=\dfrac{V_1.V_2}{aV_2+\left(1-a\right)V_1}=\dfrac{V_1+V_2}{2}\)

  \(\Leftrightarrow aV_2^2-V_1.V_2-aV_1^2+V_1^2=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(V_2-V_1\right)\left(aV_1+aV_2-V_1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}V_1=V_2\\\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{a}{1-a}\end{matrix}\right.\)

  bởi Phương Thu 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Một vật chuyển động trên một quãng AB. Ở đoạn đường đầu AC vật chuyển động với vận tốc trung bình là vtb1 = v1. Trong đoạn đường còn lại BC, vật chuyển động với vận tốc vtb2 =v2. Tìm điều kiện để vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB bằng trung bình cộng của hai vận tốc trung bình trên.

  Câu 2: Một người đi từ A đến B. 1/3 đoạn đường đầu người đó đi với vận tốc v1 , 2/3 thời gian còn lại người đó đi với vận tốc v2. Quãng đường cuối cùng người đó đi với vận tốc v3 . Tính vạn tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường.

  Các bạn giúp gấp, nhanh lên! Cảm ơn nhiều.hehehehehiu

  bởi minh vương 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giúp với

  bởi Nguyễn Tuệ Nhi 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trên một đoạn đường thẳng có 3 người cùng bắt đầu chuyển động : một người đi xe máy với vận tốc 30km/h, một người đi xe đạp với vận tốc 20km/h, và một người đi bộ. Ban đầu, người đi bộ cách người đi xe đạp một khoảng bằng 1/4 khoảng cách từ người đó đến người đi xe máy. Giả thuyết, chuyển động của 3 người là chuyển động đều. Hãy xac định vận tốc người đi bộ để ba người cùng gặp nhau tại 1 điểm

  bởi Nguyễn Minh Hải 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho hỏi 1 chút gặp nhau theo cách nào người đi xe máy thù cứ mãi xa, làm sao mà gặp đc

  bởi Lê Thị Mỹ Lợi 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người đi xe đạp . nửa đoạn đầu 8km/h . nửa đoạn sau đi với vận tốc v2. biết vtb=12km/h . tính v2 ?

  giúp mình với mình cần gấp :(

  bởi Dell dell 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi vận tốc nửa đoạn đường là:S

  Ta có:

  \(V_{tb}=\dfrac{S+S}{t_1+t_2}=\dfrac{2S}{t_1+t_2}=12\)(*)

  Lại có:

  \(t_1=\dfrac{S}{V_1}=\dfrac{S}{8}\left(1\right)\)

  \(t_2=\dfrac{S}{V_2}\left(2\right)\)

  Thay \(\left(1\right),\left(2\right)\)vào(*) ta được:
  \(V_{tb}=\dfrac{2S}{t_1+t_2}=\dfrac{2S}{\dfrac{S}{8}+\dfrac{S}{V_2}}=\dfrac{2}{\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{V_2}}=12\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{V_2}=\dfrac{1}{6}\)

  \(\Leftrightarrow V_2=24\)(km/h)

  bởi Tiẻu Thanh Mai 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 2: Trong một phút , một người ngồi trên xe lửa đếm được 60 lần xe lăn qua chỗ nối đường ray. Tính vận tốc của đoàn tàu ra km/h, biết tàu chuyển động đều và mỗi đoạn đường ray dài 1rm.

  bởi Lê Minh Bảo Bảo 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có : 1 phút = 60 giây

  Quãng đường tàu đi được trong 1 phút là :

  \(S=60S_1=60.1=60\left(m\right)\)

  Vận tốc của đoàn tàu là :

  \(v=\dfrac{S}{t}=.....\)m/s = ......km/h (tự tính)

  Đáp số :...

  bởi Le Ngoc Quyen 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Một người đứng ở sân ga nhìn ngang đầu toa thứ nhất của đoàn tàu đang khởi hành, thấy toa thứ nhất đi trước mặt trong thời gian 6s. Giả sử chuyển động của đoàn tàu là nhanh dần và cứ toa sau đi qua trước mặt người quan sát trong thời gian ít hơn toa liền trước là 0,5s. Chiều dài mỗi toa là 10m. Tìm thời gian để toa thứ năm đi qua trước mặt người quan sát và vận tốc trung bình của đoàn tàu năm toa khi khởi hành?

  bởi Phan Thiện Hải 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải

  Thời gian để toa thứ 5 qua trước mặt người quan sát là:

  \(t=t_1-\left(0,5.4\right)=6-2=4\)(s)

  Thời gian cả đoàn tàu qua trước mặt người quan sát là:

  \(t_2=6+5,5+5+4,5+4=25\)(s)

  Đoàn tàu dài là:

  10.5=50(m)

  Vận tốc tb khi đoàn tàu khởi hành là:

  \(v_{tb}=\dfrac{50}{25}=2\)(m/s)=7,2(km/h)

  Đáp số ...(xong nha bạn).

  bởi Trần Hy 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nói vận tốc của môtô bằng 60km/h. Con số ấy có ý nghĩa gì?

  bởi bach dang 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nói vận tốc của mô tô bằng 60km/h có nghĩa là trung bình trong 1h, mô tô đi được 60km.

  bởi Lê Trần Thủy 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Mai đi xe đạp từ nhà đến trường mất thời gian 20 phút. Biết quãng đường từ nhà của Mai tới trường dài 2km. Hãy tính tốc độ của Mai ra đơn vị km/h và m/s.

  2. Một ô tô chạy từ thành phố A đến thành phố B mất khoảng thời gian là 10 giờ. Biết ô tô đi liên tục với tốc độ 60km/h. Hãy tính quãng đường từ thành phố A đến thành phố B.

  bởi Quynh Nhu 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Tóm tắt:

  \(t=20'=\dfrac{1}{3}h\\ s=2km\\ \overline{v=?km|h=?m|s}\)

  Giải:

  Vận tốc của Mai là:

  \(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{2}{\dfrac{1}{3}}=6\left(km|h\right)\approx1,67\left(m|s\right)\)

  Vậy vận tốc của Mai là 6km/h \(\approx\) 1,67m/s

  bởi nguyen van 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3. Đơn vị của tốc độ và cách đổi đơn vị tốc độ.

  4. Đổi đơn vị tốc độ sau:

  a. 1km/h=...m/s.

  b. 1m/s=...km/h.

  c. 36km/h=...m/s.

  d. 72km/h=...m/s.

  e. 54km/h=...m/s.

  bởi Quế Anh 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3. Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h.

  1km/h\(\approx\)0,28m/s.

  Khi đổi từ km/h sang m/s ta nhân 0,28 hoặc chia cho 3,6.

  Khi đổi từ m/s sang km/h ta chia cho 0,28 hoặc nhân với 3,6.

  bởi TôSô Nghị 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Tốc độ là gì?

  2. Hãy viết công thức tính tốc độ. Chú thích từng đại lượng trong công thức. Từ công thức tính tốc độ suy ra công thức tính quãng đường và thời gian.

  bởi Nguyễn Hoài Thương 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Tốc độ (hoặc vận tốc) cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

  2. Công thức tính tốc độ (vận tốc):

  \(v=\dfrac{s}{t}\)

  Trong đó: s là độ dài quãng đường đi được,

  t là thời gian để đi hết quãng đường đó.

  Công thức tính quãng đường là:

  \(v=\dfrac{s}{t}\Rightarrow s=v.t\)

  Công thức tính thời gian là:

  \(v=\dfrac{s}{t}\Rightarrow t=\dfrac{s}{v}\)

  bởi Đoàn Mỹ Ánh 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính vận tốc trung bình theo v1,v2,v3 trong mỗi TH sau :

  a. TH1 :

  1/3 thời gian đầu , vật chuyển động với vận tốc v1

  1/3 thời gian đầu , vật chuyển động với vận tốc v1

  1/3 thời gian còn lại , vật chuyển động với vận tốc v3

  b. TH2 :

  1/3 quãng đường đầu , vật chuyển động với vận tốc v1

  1/3 quãng đường đầu , vật chuyển động với vận tốc v1

  1/3 quãng đường còn lại , vật chuyển động với vận tốc v3

  bởi hi hi 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sửa l lại chút

  a. TH1 :

  1/3 thời gian đầu , vật chuyển động với vận tốc v1

  1/3 thời gian sau , vật chuyển động với vận tốc v2

  1/3 thời gian còn lại , vật chuyển động với vận tốc v3

  b. TH2 :

  1/3 quãng đường đầu , vật chuyển động với vận tốc v1

  1/3 quãng đường sau , vật chuyển động với vận tốc v2

  1/3 quãng đường còn lại , vật chuyển động với vận tốc v3

  TH 1:

  Gọi t là thời gian đi hết quãng đường AB.

  Quãng đường để đi 1/3 thời gian đầu tiên là: \(s_1=\dfrac{v_1.t}{3}\)

  Quang đường để đi 1/3 thời gian tiếp theo là \(s_2=\dfrac{v_2.t}{3}\)

  Quãng đường để đi 1/3 thời gian cuối cùng là \(s_3=\dfrac{v_3.t}{3}\)

  Quãng đường tổng cộng trong thời gian t :

  \(s=s_1+s_2+s_3=\dfrac{v_1t}{3}+\dfrac{v_2t}{3}+\dfrac{v_3t}{3}=\dfrac{t}{3}\left(v_1+v_2+v_3\right)\)

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

  \(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{\text{ }\text{ }\dfrac{t}{3}\left(v_1+v_2+v_3\right)}{t}=\dfrac{v_1+v_2+v_3}{3}\)

  cái trường hợp này mk ko chắc, ai thấy lỗi sai của mình vui lòng góp ý mk xin cảm ơn

  bởi Nguyễn Vũ Dũng 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tính vân tốc trung bình của một chuyển động biết 1/3 quãng đường đầu vật chuyển động với vận tốc v1=30km/h, 1/3 quãng đường sau vật chuyển động với vận tốc v2=20km/h và 1/3 quãng đường còn lại vật chuyển động với vận tốc v3=10km/h.

  bởi truc lam 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi s là chiều dài quãng đường AB.

  Thời gian để đi 1/3 quãng đường đầu tiên là \(t_1=\dfrac{s}{3v_1}\)

  Thời gian để đi 1/3 quãng đường tiếp theo là \(t_2=\dfrac{s}{3v_2}\)

  Thời gian để đi 1/3 quãng đường cuối cùng là \(t_3=\dfrac{s}{3v_3}\)

  Thơi gian tổng cộng đi cả quãng đường AB:

  \(t=t_1+t_2+t_3=\dfrac{s}{3v_1}+\dfrac{s}{3v_2}+\dfrac{s}{3v_3}=\dfrac{s}{3}\left(\dfrac{1}{v_1}+\dfrac{1}{v_2}+\dfrac{1}{v_3}\right)\)

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

  \(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s}{\dfrac{s}{3}\left(\dfrac{1}{v_1}+\dfrac{1}{v_2}+\dfrac{1}{v_3}\right)}=\dfrac{3v_1v_2v_3}{v_1v_2+v_2v_3+v_3v_1}\)

  Thay số vào: \(v_{TB}=\dfrac{3.30.20.10}{30.20+20.10+10.30}\approx16.4\)km/h

  bởi Kiều Nhi 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người đi xe đạp trên nửa quãng đường đầu với vận tốc 12 km/h và trên nửa quãng đường sau với vận tốc 20 km/h . Tính vận tốc trung bình cua người đó trên cả quãng đường .

  bởi Đào Thị Nhàn 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cách 1:

  Do trong cùng 1 quãng đường thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịcj

  Tỉ lệ vận tốc của đoạn đường đầu và đoạn đường sau là: \(\dfrac{12}{20}=\dfrac{3}{5}\)

  Vì vậy thời gian đi đạo đường đầu là 5t, đoạn đường sau là 3t.

  Tổng qungx đường là: \(s_1+s_2=12.5t+20.3t=120t\)

  Vận tốc trung bình là: \(v_{TB}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{120t}{8t}=15\)km/h.

  Cách 2

  Theo bà ra ta có: \(t_1=\dfrac{s}{2v_1};t_2=\dfrac{s}{2v_2}\)\(\)

  Vận tốc TB là: \(v_{TB}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s}{t_1+t_2}=\dfrac{s}{\dfrac{s}{2v_1}+\dfrac{s}{2v_2}}=\dfrac{s}{\dfrac{s}{2}\left(\dfrac{1}{v_1}+\dfrac{1}{v_2}\right)}=\dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2}\)km/h

  cái này bn có thể lấy làm công thức nhé

  bởi Phạm Phương 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trên quãng đường Ab có hai xe chuyển động ngược chiều nhau xe thứ nhất qua A lúc 7h xe thứ hai qua B lúc 7h15'. Sau khi qua B được 30' thì xe thứ hai gặp xe thứ nhất ở chính giữa quãng đường. Khi xe thứ hai về đến A thì xe thứ nhất còn cách B 10km. Tính vận tốc của mỗi xe và quãng đường AB

  bởi thu phương 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đề ko rõ

  bởi Minh Đức Trần 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi ô tô trên quãng đường dài 60km. Lúc đầu người này dự định đi với vận tốc 30km/h. Nhưng sau khi đi được 1/4 quãng đường, người này muốn đến nơi sớm hơn 30 phút. Hỏi quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu?

  bởi Anh Trần 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong \(\dfrac{1}{4}\)quảng đường đầu, người đó đi vơi vận tóc dự định

  \(\Rightarrow\)\(\dfrac{1}{4}\)quảng đường đầu người đó đi mất là:

  t1=\(\dfrac{s}{4}\):vdđ=(60*\(\dfrac{1}{4}\)):30=0,5(giờ)

  tời gian người đó đự định đi hết quảng đường là:

  tdđ=\(\dfrac{s}{v_{dđ}}\)=\(\dfrac{60}{30}\)=2(giờ)

  Do người đó muốn đến sớm hơn 30 phút (=0,5 giờ)\(\Rightarrow\)\(\dfrac{3}{4}\) quảng đường còn lại ,người đó phải đi trong 1 giờ là

  \(\Rightarrow\) trong quãng đường sau đó ,vận tốc người đó phải đi là :

  v=\(\dfrac{3}{4}\)s:1=(\(\dfrac{3}{4}\)*60):1=45(km/h)

  Vậy quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc là:45(km/h).

  bởi nguyễn xuân thái 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai người cùng khởi hành một lúc: Người thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc v1, người thứ hai khởi hành từ B với vận tốc v2 (v2 < v1). Đoạn đường AB dài 20km. Nếu hai người đi ngược chiều nhau thì sau 20 phút họ gặp nhau. Nếu hai người đi cùng chiều thì sau 1h người thứ nhất đuổi kịp người thứ hai. Tính vận tốc của mỗi người

  bởi thùy trang 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi: 20' = \(\dfrac{1}{3}\left(h\right)\)

  Tổng của hai vận tốc là:

  \(t_1=\dfrac{S}{v_1+v_2}=\dfrac{20}{v_1+v_2}=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow v_1+v_2=60\)Hiệu của hai vận tốc là:

  \(t_2=\dfrac{S}{v_1-v_2}=\dfrac{20}{v_1-v_2}=1\Leftrightarrow v_1-v_2=20\)

  Vận tốc của người thứ nhất là:

  \(v_1=\dfrac{\left(60+20\right)}{2}=40\left(\dfrac{km}{h}\right).\)

  Vận tốc của người thứ hai là:

  \(v_2=60-40=20\left(\dfrac{km}{h}\right).\)

  bởi Nguyễn Phương Thịnh 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ô tô khởi hành từ A để đi đến B cách nhau 160km vào lúc 7h sáng với vận tốc 60 km/h. Sau đó 1h30' một ô tô đi từ B đến A với vận tộc 80 km/h.

  a) Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau? Vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu ?

  b) Xe nào đến trước? Để 2 xe đến cùng một lúc thì phải khởi hành lúc mấy giờ?

  ~~ cám mơn nhìu :* ~~

  bởi thu phương 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quãng đường còn lại khi xe bắt đầu khởi hành là: \(s=160-\left(60.1,5\right)=160-90=70\left(km\right)\)

  Hai xe gặp nhau khi:\(s_1+s_2=70\Leftrightarrow v_1.t+v_2.t=t\left(v_1+v_2\right)\Rightarrow t=\dfrac{70}{v_1+v_2}=\dfrac{70}{60+80}=0.5\left(h\right)\)

  Vậy 2 sẽ gặp nhau lúc: \(7h+1h30'+30'=9h\)

  bởi Nguyễn Xuân Tất Thắng 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan