RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời sai 

  • A. Gương phẳng là phần mặt phẳng nhẵn phản xạ hầu như hoàn toàn ánh sáng chiếu tới
  • B. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ cũng hội tụ
  • C. Chùm tia tới gương phẳng là chùm phân kì thì chùm phản xạ cũng phân kì
  • D. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ phân kì và ngược lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ là hội tụ và ngược lại => câu sai là D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA