RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: 

  • A. ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật
  • B. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tùy thuôc vào vị trí đặt vật trước gương
  • C. nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
  • D. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích hước bằng vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ảnh của một điểm qua gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phăng luôn có kích thước bằng vật.

  Câu đúng là D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA