YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho điểm sáng S trước gương phẳng, cách gương một khoảng 40cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là 

  • A. 80cm   
  • B. 60cm
  • C. 40cm  
  • D. 20cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ảnh của một điểm qua gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó.

  Nếu điểm S cách gương 40cm thì ảnh của điểm đó cách gương cũng bằng 40cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA