ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 13 Môi trường truyền âm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 13 về Môi trường truyền âm online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. Tường bê tông
  • B. Chân không
  • C. Nước biển
  • D. Tầng khí quyển
  • A. Nước
  • B. Gỗ
  • C. Tường bê tông
  • D. Thanh thép
   
   
  • A. Vì tia chớp có trước tiếng sét
  • B. Vì ta nhìn tia chớp theo đường thẳng
  • C. Vì mắt nhìn nhanh hơn tai nghe
  • D. Vì vận tốc truyền âm trong không khí chậm hơn vận tốc ánh sáng
  • A. Âm truyền qua môi trường rắn
  • B. Âm truyền qua môi trường khí
  • C.  Âm không truyền qua môi trường chân không
  • D. Cả 3 ý trên
  • A. Những người đi câu cá là những người nhẹ nhàng
  • B. Cá nghe được âm thanh truyền qua không khí sẽ bơi đi chỗ khác
  • C. Cá nghe được âm thanh truyền qua không khí và nước sẽ bơi đi chỗ khác
  • D. Những người thích câu cá là những người thích sự yên lặng
 • Câu 6:

  Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa? 

  • A.  1700m
  • B. 170m
  • C. 340m
  • D. 1360m 
 • Câu 7:

  Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi? 

  • A. Độ cao của âm
  • B.  Độ to của âm
  • C. Biên độ của âm
  • D. Cả A và B
 • Câu 8:

  Kết luận nào sau đây là đúng? 

  • A. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn.
  • B. Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ hơn trong chất rắn
  • C. Vận tốc âm truyền trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất khí.
  • D. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, lớn hơn trong chất rắn.
 • Câu 9:

  Kết luận nào sau đây là sai? 

  • A. Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340 km/s.
  • B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5 km/s
  • C. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100m/s
  • D. Vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400 m/s
 • Câu 10:

  Chọn câu trả lời đúng

  Âm truyền đi được là do môi trường vậy những môi trường nào sau đây không truyền được âm 

  • A. Nước
  • B. Không khí
  • C. Chân không
  • D. Môi trường bên trong thùng gỗ đậy kín nắp
 • Câu 11:

  Em hãy chọn câu sai 

  • A. Môi trường rắn, lỏng truyền được âm
  • B. Môi trường không khí và chân không không truyền được âm
  • C. Thép truyền âm tốt hơn gỗ
  • D. Để âm truyền được nhất định phải có môi trường
 • Câu 12:

  Chọn câu trả lời đúng

  Âm thanh: 

  • A. Chỉ truyền được trong chất khí
  • B. Truyền được trong chất rắn và chất lỏng và chất khí
  • C. Truyền được trong chấ rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân không
  • D. Không truyền được trong chất rắn
 • Câu 13:

  Chọn câu trả lời đúng

  Sở dĩ chó có thể phát ra những tiếng động lạ mà con người không nghe hấy là vì: 

  • A. Tai chó nhạy với hạ âm
  • B. Tai chó thường hay áp xuống đất do vậy mà phát hiện được âm thanh nhỏ ngay cả khi đang ngủ
  • C. Tai chó nhạy với cả siêu âm
  • D. Cả ba câu trên đều đúng
 • Câu 14:

  Em hãy chọn câu sai 

  • A. Môi trường càng loãng khi âm truyền đi càng nhanh
  • B. Môi trường càng dày đặc thì âm truyền đi càng nhanh
  • C. Để nghe được âm thanh cần có môi trường truyền âm
  • D. Sự truyền âm là sự lan truyền dao động âm
  • A. 340 m/s    
  • B. 170 m/s  
  • C. 6420 m/s        
  • D. 1500 m/s
 

 

YOMEDIA
1=>1