• Câu hỏi:

  Hai nhà du hành vũ trụ ở ngoài khoảng không, có thể trò chuyện với nhau bằng cách chạm hai cái mũ của họ vào nhau. Vì:

  • A. Âm truyền qua môi trường rắn
  • B. Âm truyền qua môi trường khí
  • C.  Âm không truyền qua môi trường chân không
  • D. Cả 3 ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC