AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi? 

  • A. Độ cao của âm
  • B.  Độ to của âm
  • C. Biên độ của âm
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Âm truyền trong không khí thì độ  cao của âm không đổi .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>