AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Âm truyền đi được là do môi trường vậy những môi trường nào sau đây không truyền được âm 

  • A. Nước
  • B. Không khí
  • C. Chân không
  • D. Môi trường bên trong thùng gỗ đậy kín nắp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Môi trường chân không không truyền được âm .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>