AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa? 

  • A.  1700m
  • B. 170m
  • C. 340m
  • D. 1360m 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì s = v.t = 5. 340 = 1700m

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>