YOMEDIA
NONE

Bài tập C1, C2 trang 37 SGK Vật lý 7

Giải bài C1, C2 tr 37 sách GK Lý lớp 7

Thực hiện thí nghiệm Sự truyền âm trong chất khí và trả lời các câu hỏi:

C1: Có hiện tượng gì xảy ra đối với quả cầu bấc treo gần trống 2? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

C2: So sánh biên độ dao động của hai quả cầu bấc. Từ đó rút ra kết luận về độ to của âm trong khi lan truyền.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1, C2

Hướng dẫn giải bài tập C1

  • Hiện tượng xảy ra đối với quả cầu bấc treo gần trống 2: Quả cầu bấc rung động và lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

  • Hiện tượng đó chứng tỏ âm đã được không khí truyền từ mặt trống thứ nhất đến mặt trống thứ hai.

Hướng dẫn giải bài tập C2

  • Quả cầu bấc thứ hai có biên độ dao động nhỏ hơn so với qủa cầu bấc thứ nhất.

  • Kết luận: Độ to của âm càng giảm khi càng ở xa nguồn âm và độ to của âm càng lớn khi càng ở gần nguồn âm.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1, C2 trang 37 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON