YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.4 trang 21 SBT Vật lý 7

Bài tập 8.4 trang 21 SBT Vật lý 7

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào dưới đây?

   A. lớn bằng vật

   B. lớn hơn vật

   C. nhỏ hơn vật

   D. nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất lớn hơn vật.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 21 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON