YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.8 trang 22 SBT Vật lý 7

Bài tập 8.8 trang 22 SBT Vật lý 7

Trong ba loại gương ( gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm), gương nào cho ảnh ảo của cùng một vật lớn hơn? Xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải?

    A. gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu lồi.

    B. gương cầu lõm, gương cầu lồi, gương phẳng.

    C. gương cầu lõm, gương phẳng, gương cầu lồi.

    D. gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Thứ tự tăng dần tà trái sang phải ảnh ảo của cùng một vật là: gương cầu lồi < gương phẳng < gương cầu lõm

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.8 trang 22 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON