YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.12 trang 40 SBT Vật lý 7

Bài tập 18.12 trang 40 SBT Vật lý 7

Trong các thí nghiệm ở hình 18.3, các quả cầu bấc được treo bằng sợi chỉ mềm. Hãy ghi dấu điện tích của các quả cầu trong mỗi trường hợp.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Hình a: dấu "-" vì hai vật hút nhau mà vật kia mang điện tích "+"

- Hình b: dầu "+" vì hai vật hút nhau mà vật kia mang điện tích "-"

- Hình c: dấu "+" vì hai vật đẩy nhau mà vật kia mang điện tích "+"

- Hình d: dấu "-" vì hai vật đẩy nhau và vật kia mang điện tích "-"

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.12 trang 40 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF