ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.9 trang 25 SBT Vật lý 7

Bài tập 10.9 trang 25 SBT Vật lý 7

Khi gõ tay xuống mặt bàn, ta nghe thấy âm, Trong những hợp này, vật nào đã dao động phát ra âm?

    A. mặt bàn dao động phát ra âm.

    B. tay ta gõ vào bàn nên tay đã dao động phát ra âm.

    C. cả tay và mặt bàn đều dao động phát ra âm.

    D. lớp không khí giữa tay ta và mặt bàn dao động phát ra âm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A

Khi gõ tay xuống mặt bàn, ta nghe thấy âm do mặt bàn dao động phát ra âm thanh.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.9 trang 25 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1