YOMEDIA
NONE

Vật lý 7 Bài 28: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song


 • Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song có đặc điểm gì khác so với mạch nối tiếp?
 • Muốn đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song ta phải làm như thế nào?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, mời các em học sinh cùng nhau tìm hiểu nội dung của Bài 28: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch  song song

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Tiến trình thí nghiệm

2.1.1. Đo hiệu điện thế bằng vôn kế

 • Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

 • Chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện

2.1.2. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

 • Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện

 • Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện .

2.2. Mắc song song 2 bóng đèn:

 • Nhận biết 2 bóng đèn mắc song song

2 bóng đèn mắc song song

C1

 • Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

  • Hai điểm M,N là 2 điểm nối chung của các bóng đèn.

 • Mạch rẽ là những mạch nào? Hãy cho biết đâu là mạch chính?

  • Mạch M12N; M34N là mạch rẽ

  • Mạch chính gồm: đoạn nối M với cực dương và đoạn nối N qua công tắc tới cực âm.

2.3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

 • Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là như nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung:

U12=U34=UMN

2.4. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song

Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song

 • Nhận xét:

  • Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

\(I=I_1+I_2\)

Bài tập minh họa

Bài 1:

Cho mạch điện gồm 2 đèn  \(D_1\) và \(D_2\) mắc song song vào nguồn điện 6V , biết cường độ dòng điện qua đèn \(D_1\)  là 0,35A, cường độ dòng điện mạch chính là 0,5 A. Tính:

a. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn?

b. Cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\).

Hướng dẫn giải

a. Ta có:  \(U=U_1=U_2=6V\) 

⇒  \(U_1=6V; U_2=6V\)

Vậy, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn là 6V.

b. Ta có: \(I=I_1+I_2\) = 0,5A

⇒  \(I_2=I-I_1=0,5-0,35=0,15A\)

Vậy cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\) là 0,15A

4. Luyện tập Bài 28 Vật lý 7

Qua bài Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

 • Nêu được mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

 • Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ sơ đồ tương ứng.

 • Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Vật lý 7 Bài 28 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 28 trang 80 SGK Vật lý 7

Bài tập 28.1 trang 72 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.2 trang 72 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.3 trang 72 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.4 trang 72 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.5 trang 73 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.6 trang 73 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.7 trang 73 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.8 trang 73 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.9 trang 74 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.10 trang 74 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.11 trang 74 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.12 trang 74 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.13 trang 75 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.14 trang 75 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.15 trang 75 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.16 trang 76 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.17 trang 76 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.18 trang 76 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.19 trang 77 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.20 trang 77 SBT Vật lý 7

4.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 28 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Bài 28 Chương 3 Vật lý 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Vật lý HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON