Vật lý 7 Bài 28: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

Lý thuyếtBT SGK FAQ

 • Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song có đặc điểm gì khác so với mạch nối tiếp?
 • Muốn đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song ta phải làm như thế nào?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, mời các em học sinh cùng nhau tìm hiểu nội dung của Bài 28: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch  song song

Tóm tắt lý thuyết

1. Tiến trình thí nghiệm

a) Đo hiệu điện thế bằng vôn kế

 • Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

 • Chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện

b) Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

 • Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện

 • Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện .

2. Mắc song song 2 bóng đèn:

 • Nhận biết 2 bóng đèn mắc song song

2 bóng đèn mắc song song

C1

 • Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

  • Hai điểm M,N là 2 điểm nối chung của các bóng đèn.

 • Mạch rẽ là những mạch nào? Hãy cho biết đâu là mạch chính?

  • Mạch M12N; M34N là mạch rẽ

  • Mạch chính gồm: đoạn nối M với cực dương và đoạn nối N qua công tắc tới cực âm.

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

 • Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là như nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung:

 \(U_1_2=U_3_4=U_M_N\)

4. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song

Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song

 • Nhận xét:

  • Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

\(I=I_1+I_2\)

Bài tập minh họa

Bài 1:

Cho mạch điện gồm 2 đèn  \(D_1\) và \(D_2\) mắc song song vào nguồn điện 6V , biết cường độ dòng điện qua đèn \(D_1\)  là 0,35A, cường độ dòng điện mạch chính là 0,5 A. Tính:

a. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn?

b. Cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\).

Hướng dẫn giải

a. Ta có:  \(U=U_1=U_2=6V\) 

⇒  \(U_1=6V; U_2=6V\)

Vậy, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn là 6V.

b. Ta có: \(I=I_1+I_2\) = 0,5A

⇒  \(I_2=I-I_1=0,5-0,35=0,15A\)

Vậy cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\) là 0,15A

Lời kết

Qua bài Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

 • Nêu được mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

 • Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ sơ đồ tương ứng.

 • Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Vật lý HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm kiến thức và củng cố bài học ở bài Bài 29: An toàn khi sử dụng điện kế tiếp.

Chúc các em học tập tốt, chuẩn bị sẵn sàng kiến thức để đạt thành tích cao nhất trong học tập nhé!

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn