ADMICRO
VIDEO

Bài tập 28.7 trang 73 SBT Vật lý 7

Bài tập 28.7 trang 73 SBT Vật lý 7

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì giữa cường độ dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mỗi quan hệ nào dưới đây?

   A. Cường độ dòng điện mạch chính nhỏ hơn tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.

   B. Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.

   C. Cường độ dòng điện mạch chính bằng các cường độ dòng điện qua mỗi mạch rẽ.

   D. Cường độ dòng điện mạch chính lớn hơn tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.7 trang 73 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON