YOMEDIA

Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 28 trang 80 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C1, C2, C3 Bài 28 tr 80 sách GK Lý lớp 7

Quan sát các hình 28.1 a  và 28.1 b để nhận biêt hai bóng đèn được mắc song song:

2 bóng đèn mắc song song                 

C1

 • Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

 • Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là  mạch rẽ. đó là những mạch rẽ nào?

 • Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là mạch chính.

C2:

 • Đóng công tắc, quan sát độ sáng các đèn.

 • Tháo một bóng đèn, đóng công tắc.  Quan sát độ sáng bóng đèn còn lại và nêu nhận xét về độ sáng của nó trước đó.

C3: Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1, C2, C3

Hướng dẫn giải bài tập C1:

 • Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn

 • Các mạch rẽ là : M12N và M34N

 • Mạch chính gồm đoạn mạch nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực âm của nguồn điện.

Hướng dẫn giải bài tập C2:

 • Nhận xét: Khi tháo bớt một trong hai đèn mắc song song, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn (so với khi cả hai đèn đều sáng).

Hướng dẫn giải bài tập C3:

 • Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 28 trang 80 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 • Jeom Suha

  1 mạch điện gồm: 1 nguồn điện 12V, 1 công tắc chung cho 2 bóng đèn mắc song song. Biết hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ2 là UĐ2 = 12V.

  a) Vẽ sơ đồ của mạch điện, xác định chiều dòng điện.

  b) Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ1.

  c) Biết I1 = 0,75A và I2 = 0,5A. Tính cường độ dòng điện I qua mạch chính.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

 

YOMEDIA