AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta thường sử dụng ròng rọc để làm các việc nào sau đây?

  • A. Đưa thùng hàng lên ôtô tải.
  • B. Đưa xô vữa lên cao. 
  • C. Kéo thùng nước từ giếng lên
  • D. B và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Đưa xô vữa lên cao, sử dụng ròng rọc.
  • Kéo thùng nước từ giếng lên, sử dụng ròng rọc.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>