AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây? 

  • A. F < 20N.            
  • B.  F = 20N.
  • C. 20N < F < 200N.      
  • D. F = 200N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg phải dùng lực F = P = 200N

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>