ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:

  Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực ................... trọng lượng của vật.

  • A. nhỏ hơn
  • B. ít nhất bằng 
  • C. luôn luôn lớn hơn
  • D. gần bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực ít nhất bằng  trọng lượng của vật.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7828

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF