AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào? 

  • A. Mặt phẳng nghiêng.
  • B. Đòn bẩy
  • C. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy.
  • D. Không thể là ví dụ về máy cơ đơn giản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường đèo qua núi là ví dụ về mặt phẳng nghiêng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>