YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C6 trang 9 SGK Vật lý 6

Giải bài C6 tr 9 sách GK Lý lớp 6

Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Khi đo độ dài cần:

a) Ước lượng (1)....... cần đo.

b) Chọn thước (2)........ và có (3)...........thích hợp.

c) Đặt thước (4)............ độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5).......... vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6)..... với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)......... với đầu kia của vật.

- ĐCNN

- độ dài

- GHĐ

- vuông góc

- dọc theo

- gần nhất

- ngang bằng với

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C6

(1) - độ dài;                                      (5) - ngang bằng với;

(2) - giới hạn đo;                               (6) - vuông góc;

(3) - độ chia nhỏ nhất;                       (7) - gần nhất.

(4) - dọc theo;

Khi đo độ dài cần: 

  • Ước lượng độ dài cần đo.

  • Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

  • Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.

  • Đặt mằt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.

  • Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C6 trang 9 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON