RANDOM

Bài tập C8 trang 9 SGK Vật lý 6

Giải bài C8 tr 9 sách GK Lý lớp 6

Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo (H.2.2) ?

a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

c) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Hình 2.2 bài C8 trang 9 SGK Vật lí lớp 6

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C8

Hình vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo là hình C: Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C8 trang 9 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM