ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 2 Đo độ dài (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 2 về Đo độ dài (tiếp theo) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.
  • B. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.
  • C. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.
  • D. Cả 3 phương án trên
  • A. Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.
  • B. Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0.
  • C. Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.
  • D. Cả 3 đều đúng
   
   
  • A. ngang bằng với
  • B. vuông góc
  • C. gần nhất
  • D. dọc theo
  • A. Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.
  • B. Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN lớn nhất
  • C. Ước lượng độ dài cần đo.
  • D. Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.
  • A. Đặt thước đo dọc theo độ dài cần đo, vạch số 0 vuông góc với một đầu của vật.
  • B. Đặt thước đo dọc theo độ dài cần đo, vạch số 0 sát mép bên phải một đầu của vật.
  • C. Đặt thước đo dọc theo độ dài cần đo, vạch số 0 sát mép bên trái một đầu của vật.
  • D. Đặt thước đo dọc theo độ dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật.
 • Câu 6:

  Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 2cm để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng? 

  • A. 240mm.         
  • B. 23cm. 
  • C. 24cm. 
  • D. 230mm.
 • Câu 7:

  Muốn đo độ dài cuốn SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùng 

  • A. thước có GHĐ 25cm và ĐCNN 1mm.
  • B. thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.
  • C. thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm.
  • D. thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1cm.
 • Câu 8:

   Một bàn học cá nhân dài khoảng 1m. Dùng thước nào sau đây có thể đo chính xác nhất độ dài của bàn? 

  • A. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1mm.
  • B. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 5cm.
  • C. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm
  • D. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm.
 • Câu 9:

  Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1dm để đo chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng? 

  • A.  5m.     
  • B. 50dm.    
  • C. 500cm.     
  • D. 50,0dm.
 • Câu 10:

  Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dày này, nên chọn 

  • A. thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.
  • B. thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.
  • C. thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1cm.
  • D. thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm.
 • Câu 11:

  Khi đo nhiều lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo? 

  • A. Giá trị của lần đo cuối cùng.
  • B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
  • C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
  • D.  Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1