YOMEDIA
NONE

Bài tập C5 trang 63 SGK Vật lý 6

Giải bài C5 tr 63 sách GK Lý lớp 6

Hãy đọc bảng 20.1 ghi độ tăng thể tích của 1000cm3 (1 lít) một số chất, khi nhiệt độ của nó tăng thêm 500C và rút ra nhận xét.

Bảng 20.1 bài C5 trang 63 SGK Vật lí 6

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

  • Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

  • Các chất lỏng, rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  • Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 63 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON