ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.1 trang 63 SBT Vật lý 6

Bài tập 20.1 trang 63 SBT Vật lý 6

Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Rắn, lỏng, khí.                             B. Rắn, khí, lỏng,

C. Khí, lỏng, rắn.                              D. Khí, rắn, lỏng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C.

Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít đúng là: Khí, lỏng, rắn.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.1 trang 63 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1