ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.2 trang 63 SBT Vật lý 6

Bài tập 20.2 trang 63 SBT Vật lý 6

Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

A. khối lượng

B. trọng lượng

C. khối lượng riêng

D. cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì khối lượng riêng D = m/V khi chất khí trong bình nóng lên thì V tăng mà m không đổi nên D giảm.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.2 trang 63 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1